Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ

ΩΡΕΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Aύγουστος 2022-Μάιος 2023 

Aνθρωπιστικών Σπουδών

1ο Ε.Π.

Θετικών Σπουδών

2ο Ε.Π.

Επιστημών Υγείας

3ο Ε.Π.

Σπουδών

Οικονομίας-Πληροφορικής

4ο Ε.Π.

Αρχαία 5 Φυσική  4 Φυσική 4 Α.Ε.Π.Π. 3
Ιστορία 3 Χημεία  4 Χημεία 4 ΑΟΘ 3
Λατινικά 3 Μαθηματικά  4 Βιολογία 3 Μαθηματικά 4
Έκθεση

Λογοτεχνία

3 Έκθεση

Λογοτεχνία

 3 Έκθεση

Λογοτεχνία

3 Έκθεση

Λογοτεχνία

3
Σύνολο  14 Σύνολο 15 Σύνολο 14 Σύνολο 13

Ολιγομελή – Ομοιογενή τμήματα – Τμήματα αριστούχων

Έγκαιρη ολοκλήρωση της ύλης σε βάθος – Επαναλήψεις

Κάλυψη κενών – αδυναμιών σε ατομικό επίπεδο

Διαρκής επικοινωνία με τους γονείς – κηδεμόνες

Τρίωρα διαγωνίσματα τύπου Πανελλαδικών Εξετάσεων κατά κεφάλαιο και σε ολόκληρη την ύλη (3 κύκλοι διαγωνισμάτων και 4ος η «προσομοίωση» της Ο.Ε.Φ.Ε.)