Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ

Aνθρωπιστικών  Σπουδών Θετικών Σπουδών Σπουδών Οικονομίας-Πληροφορικής
Αρχαία 5 Φυσική  4 Μαθηματικά 4
Ιστορία 3 Χημεία  4 Α.Ε.Π.Π. 3
Έκθεση 2 Έκθεση  2 Έκθεση 2
Σύνολο 10 Σύνολο 10 Σύνολο 9

ΜΑΘΗΜΑΤΑ   Ε.Π.Ε.

Μαθηματικά 4 Α.Ο.Θ. 3
Βιολογία 2-3 Βιολογία  Γ.Π. 1
Λατινικά 2

 

Ολιγομελή – Ομοιογενή τμήματα – Τμήματα αριστούχων

Έγκαιρη ολοκλήρωση της ύλης σε βάθος – Επαναλήψεις

Κάλυψη κενών – αδυναμιών σε ατομικό επίπεδο

Διαρκής επικοινωνία με τους γονείς – κηδεμόνες

Τρίωρα διαγωνίσματα τύπου Πανελλαδικών Εξετάσεων κατά κεφάλαιο και σε ολόκληρη την ύλη (3 κύκλοι διαγωνισμάτων και 4ος η «προσομοίωση» της Ο.Ε.Φ.Ε.)