Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΩΡΕΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Aύγουστος 2022-Μάιος 2023

Aνθρωπιστικών Σπουδών

1ο Ε.Π.

Θετικών Σπουδών

2ο Ε.Π.

Επιστημών Υγείας

3ο Ε.Π.

Σπουδών

Οικονομίας-Πληροφορικής

4ο Ε.Π.

Αρχαία  (Άγνωστο) 2 Φυσική 3 Φυσική 3 Α.Ε.Π.Π. 2
Συντακτικό

Γραμματική

2

1

Χημεία 2 Χημεία 2 ΑΟΘ 2
Λατινικά 2 Μαθηματικά 2 Βιολογία 2 Μαθηματικά 2
Ιστορία 1 Άλγεβρα 2 Άλγεβρα 2 Άλγεβρα 2
Έκθεση-Λογοτεχνία 2 Έκθεση-Λογοτεχνία 2 Έκθεση-Λογοτεχνία 2 Έκθεση-Λογοτεχνία 2
Σύνολο 10 Σύνολο 11 Σύνολο 11 Σύνολο 10

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

 • Οι μαθητές Θετικών Σπουδών που προσανατολίζονται για 2ο-3ο Ε.Π. από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο διδάσκονται 2h Φυσική  Γ΄Λυκείου  και η Χημεία είναι ύλη της Γ΄Λυκείου.
 • Οι μαθητές Θετικών Σπουδών  που προσανατολίζονται για 4ο Ε.Π. από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο διδάσκονται 2h Α.Ε.Π.Π.-Α.Ο.Θ.
 • Όλοι οι μαθητές των Θετικών Σπουδών την ίδια περίοδο προετοιμάζονται για την ύλη της Γ’ Λυκείου στο μάθημα των Μαθηματικών κατεύθυνσης
 • Οι μαθητές των Ανθρωπιστικών Σπουδών προετοιμάζονται όλη την χρονιά στα Αρχαία και τα Λατινικά σύμφωνα με την ύλη της Γ’ Λυκείου
 • Ολιγομελή – ομοιογενή  τμήματα
 • Κάλυψη κενών – αδυναμιών
 • Εξάσκηση στη γραφή διαγωνισμάτων – Eισαγωγή  στην ύλη της Γ΄ Λυκείου
 • Εμπέδωση τεχνικών αποδοτικής μελέτης
 • Καθoρισμός  υψηλών στόχων
 • Ανίχνευση δεξιοτήτων – επαγγελματικός  προσανατολισμός με Η/Υ
 • Συχνή ενημέρωση κηδεμόνων