Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ανθρωπιστικών Σπουδών Θετικών Σπουδών
Αρχαία  (Άγνωστο) 3 Μαθηματικά  κατ. 2
Συντακτικό-Γραμματική 3  (2+1) Φυσική κατ. 2
Λατινικά 1 Χημεία 2
Έκθεση 2 Έκθεση 2
Άλγεβρα 2
Φυσική Γ.Π 1
Σύνολο 9 Σύνολο 11

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

 • Οι μαθητές Θετικών Σπουδών που προσανατολίζονται για 2ο-3ο Ε.Π. από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο διδάσκονται 2h Φυσική  Γ΄Λυκείου  και η Χημεία είναι ύλη της Γ΄Λυκείου.
 • Οι μαθητές Θετικών Σπουδών  που προσανατολίζονται για 4ο Ε.Π. από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο διδάσκονται 2h Α.Ε.Π.Π.-Α.Ο.Θ.
 • Όλοι οι μαθητές των Θετικών Σπουδών την ίδια περίοδο προετοιμάζονται για την ύλη της Γ’ Λυκείου στο μάθημα των Μαθηματικών κατεύθυνσης
 • Οι μαθητές των Ανθρωπιστικών Σπουδών προετοιμάζονται όλη την χρονιά στα Αρχαία και τα Λατινικά σύμφωνα με την ύλη της Γ’ Λυκείου
 • Ολιγομελή – ομοιογενή  τμήματα
 • Κάλυψη κενών – αδυναμιών
 • Εξάσκηση στη γραφή διαγωνισμάτων – Eισαγωγή  στην ύλη της Γ΄ Λυκείου
 • Εμπέδωση τεχνικών αποδοτικής μελέτης
 • Καθoρισμός  υψηλών στόχων
 • Ανίχνευση δεξιοτήτων – επαγγελματικός  προσανατολισμός με Η/Υ
 • Συχνή ενημέρωση κηδεμόνων