Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α΄  Λυκείου

Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
Φυσική 2
Χημεία 2
Αρχαία 2
Έκθεση 2
Σύνολο 11

 

Στόχοι :

  • Ολιγομελή – ομοιογενή τμήματα – τμήματα αριστούχων
  • Κάλυψη κενών – αδυναμιών
  • Εξάσκηση στη γραφή διαγωνισμάτων
  • Απόκτηση βάσεων – Εμπέδωση τεχνικών αποδοτικής μελέτης
  • Καθoρισμός υψηλών στόχων ( ανίχνευση δεξιοτήτων – επαγγελματικός   προσανατολισμός με Η/Υ )Συχνή ενημέρωση κηδεμόνων.

 

 

Β΄- Γ ΄ Γυμνασίου

Α ΄ Γυμνασίου

Ελληνικά 4 Ελληνικά 4
Μαθηματικά 2 Μαθηματικά 2
Φυσική – Χημεία 3
Σύνολο 9 Σύνολο 6