Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΩΡΕΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Aύγουστος 2022-Μάιος 2023 

Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
Φυσική 2
Χημεία 2
Αρχαία 2
Έκθεση 2
Σύνολο 11

Ολιγομελή – ομοιογενή τμήματα – τμήματα αριστούχων
Κάλυψη κενών – αδυναμιών
Εξάσκηση στη γραφή διαγωνισμάτων
Απόκτηση βάσεων – Εμπέδωση τεχνικών αποδοτικής μελέτης
Καθoρισμός υψηλών στόχων ( ανίχνευση δεξιοτήτων – Επ.προσανατολισμός με Η/Υ )
Συχνή ενημέρωση κηδεμόνων.

A΄ Γυμνασίου

ΩΡΕΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ελληνικά 2
Μαθηματικά 2
Σύνολο 4

Β΄ Γυμνασίου

ΩΡΕΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ελληνικά 2
Μαθηματικά 2
Σύνολο 4

Γ΄ Γυμνασίου

ΩΡΕΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ελληνικά 2
Μαθηματικά 2
Φυσική – Χημεία 2
Σύνολο 6