Σύστημα Εισαγωγής

Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν έναν ή δύο από τους εξής εναλλακτικούς συνδυασμούς μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, λαμβάνοντας υπόψη και τα μαθήματα στα οποία υπάρχουν αυξημένοι συντελεστές βαρύτητας. Για την εισαγωγή στα τμήματα κάθε Επιστημονικού Πεδίου θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο.

Κάθε Ομάδα Προσανατολισμού έχει 3 υποχρεωτικά πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Το μάθημα εκείνο, που θα προσδιορίσει το Επιστημονικό Πεδίο εισαγωγής είναι το 4ο μάθημα που θα επιλέξουμε. Προκειμένου να μας δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης και σε δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο θα πρέπει να εξεταστούμε σε 5ο μάθημα.

Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες Επιστήμες Υγείας και Ζωής
Αρχαία Ελληνικά προσανατολισμού    1,3 Αρχαία Ελληνικά προσανατολισμού
Ιστορία προσανατολισμού                     0,7 Ιστορία προσανατολισμού
Νεοελληνική Γλώσσα Νεοελληνική Γλώσσα                        0,4
Λατινικά Βιολογία Γενικής Παιδείας              0,9

 

Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο κι αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3): τα Αρχαία Ελληνικά Ομάδας Προσανατολισμού, η Ιστορία Ομάδας Προσανατολισμού και η Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας).

Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στα Λατινικά της Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο.

Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.

Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Θετικές και Τεχνολογικές  Επιστήμες Επιστήμες Υγείας και Ζωής
Φυσική προσανατολισμού                   0,7 Φυσική προσανατολισμού
Χημεία προσανατολισμού Χημεία προσανατολισμού                  0,7
Νεοελληνική Γλώσσα Νεοελληνική Γλώσσα
Μαθηματικά Προσανατολισμού           1,3 Βιολογία  Προσανατολισμού              1,3

 

Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο κι αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3): η Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού, η Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού και η Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας).

Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν στα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στα Τμήματα του 2ου Επιστημονικού Πεδίου.

Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα, επιλέξουν να εξετασθούν στη Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.

Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής Επιστήμες Υγείας και Ζωής
ΑΕΠΠ προσανατολισμού ΑΕΠΠ προσανατολισμού
Μαθηματικά προσανατολισμού           1,3 Μαθηματικά  προσανατολισμού
Νεοελληνική Γλώσσα Νεοελληνική Γλώσσα                         0,4
ΑΟΘ Προσανατολισμού                      0,7 Βιολογία  Γενικής Παιδείας                 0,9

 

Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο κι αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3): τα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, η Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) και η Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας).

Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), τότε έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

Αν οι υποψήφιοι, εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.