Πρόγραμμα Σπουδών

Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ
 

1

 

Ελληνική Γλώσσα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5  

9

Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Λογοτεχνία 2
 

2

 

Μαθηματικά

Άλγεβρα 3  

5

Γεωμετρία 2
 

3

 

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική 2  

6

Χημεία 2
Βιολογία 2
4 Ιστορία 2
 

5

Πολιτική Παιδεία

(Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία)

 

3

6 Θρησκευτικά 2
7 Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία/project) 2
8 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2
9 Φυσική Αγωγή 2
 

 

10

 

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα 4)

Α) Εφαρμογές Πληροφορικής

Β) Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων Γ) Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

Δ) Καλλιτεχνική Παιδεία

 

 

2

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 35

 

Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ
 

1

 

Ελληνική Γλώσσα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 2  

6

Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Λογοτεχνία 2
 

2

 

Μαθηματικά

Άλγεβρα 3  

5

Γεωμετρία 2
 

3

 

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική 2  

6

Χημεία 2
Βιολογία 2
4 Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
5 Ιστορία 2
6 Φιλοσοφία 2
7 Πολιτική Παιδεία

(Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία)

2
8 Θρησκευτικά 2
9 Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία/project) 1
10 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2
11 Φυσική Αγωγή 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 30
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΩΡΕΣ

1 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 3 1 Φυσική 3
 

2

Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη)  

2

 

2

 

Μαθηματικά

 

2

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 5 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 5

 

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ
1 Θρησκευτικά 1
2 Νεοελληνική Γλώσσα 2
3 Νεοελληνική Λογοτεχνία 1
4 Ιστορία 2
5 Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής 2
6 Βιολογία 2
7 Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών 1
8 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2
9 Φυσική Αγωγή 2
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 15
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

ΩΡΕΣ

1 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 5 1 Μαθηματικά 5 1 Μαθηματικά 5
2 Ιστορία 3 2 Φυσική 3 2 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Α.Ο.Θ) 3
3 Λατινικά 3 3 Χημεία 3 3 Ιστορία 3
4 Λογοτεχνία 2 4 Βιολογία 2 4 Α.Ε.Π.Π. 2
5 Κοινωνιολογία 2 5 Α.Ε.Π.Π. 2 5 Κοινωνιολογία 2
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 15 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 15 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 15

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΡΕΣ
Τα Μαθήματα Επιλογής της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου διδάσκονται δύο (2) ώρες την εβδομάδα και οι μαθητές επιλέγουν ένα (1) από αυτά. Όσοι μαθητές επιθυμούν να προ- ετοιμαστούν για τις εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων Ελεύθερου Σχεδίου και Γραμμικού Σχεδίου, δύνανται να δηλώσουν ότι θέλουν να παρακολουθήσουν και τα δύο μαθήματα, εκ των οποίων το ένα θα διδάσκεται μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος. Α) Δεύτερη Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) Β) Ελεύθερο Σχέδιο

Γ) Γραμμικό Σχέδιο Δ) Ιστορία της Τέχνης

Ε) Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών

 

 

 

2

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 2